About us  • Nordens institut På Åland

  • Nordens institut på Åland (NIPÅ) är en kulturinstitution under Nordiska ministerrådet. NIPÅs uppgift är att stärka det åländska kulturlivet, främja Ålands aktiva deltagande i nordiskt samarbete och stärka utväxlingen mellan Åland och de nordiska länderna samt självstyrande områdena på det allmänkulturella området.

  •  http://www.nipa.ax
  •  
  •