Grafisk promenad - Minna Öberg

15 May 2021 18:17930

I programmet får du följa med på en grafisk promenad med konstnären Minna Öberg. Du får se hur Minna skapar ett konstverk och hon kommer bl.a. att visa hur man förbereder äggoljetempera med lokalproducerade ägg och linolja. Hon passar in utvalda motiv i sina ursprungsmiljöer och diskuterar kring verkens uppkomst och reflekterar kring hur man ser på sin vardag och hitta det fina i en promenad som man kanske redan har gjort otaliga gånger.

Promenaden kommer att göras i Flaka, Lemland där allt från färger och former inspirerar Minna.

” – Jag har förberett några målningar inför promenaden i Flaka, Lemland. Jag blev inspirerad av huskropparnas grafiska former och Flakas färgskala. Motiven är detaljer plockade ut ur sitt samband.” säger Minna Öberg.

Gatukonst inspirerar Minna och användningen av det offentliga rummet. Genom sin konst och sitt uttryck vill hon väcka tankar.

” – För mig är det viktigt att förstå och uppskatta att vi finns här och nu. Och om detta förmedlas med lite humor är det bra.” säger Minna

Om Minna Öberg

Minna Öberg är född i Mariehamn, utbildad vid University of Wales Institute, Cardiff (MA in art & design), Svenska Yrkeshögskolan (SYH), (BA, bildkonst) samt Ålands Folkhögskola, Nordiska Konstlinjen.

Var? nipalive.ax och IP-TV kanal 65
När? 15. 5, kl. 15.00-17.00
Artist? Minna Öberg

Read more