Kastelholmssamtal om fred 2018 - “Media, makt och mod"

18 Jun 2018 07:48920

”Kastelholmssamtal om fred” på Åland är ett återkommande samtal med fredstema under beskydd av Finlands tidigare president Tarja Halonen. Temat för Kastelholmssamtalen 2018 är "Media, makt och mod - om trovärdighet och tillit i det offentliga samtalet".

Kastelholmssamtalen, som i år hålls torsdag 22 mars, består av två delar. Först hålls ett panelsamtal i slottssalen på Kastelholms slott med professor Kjell-Åke Nordquist som moderator. Därefter ordnas ett uppföljande rundabordssamtal, med docent Sia Spiliopoulou Åkermark som moderator, förlagt till närliggande restaurang Smakbyn.

Årets slottspanel består av Merete Mazzarella, författare, essäist, journalist och professor i litteraturvetenskap, Olof Ehrenkrona, ambassadör, Sveriges generalkonsul på Åland, Anders Mellbourn, statsvetare, journalist, tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter, tidigare chef för Utrikespolitiska institutet i Stockholm och högskoleprofessor samt Britt Lundberg, som var Nordiska rådets president 2017, är ledamot i Ålands lagting, tidigare talman för Ålands lagting samt minister och vice lantråd i Ålands landskapsregering.

Read more