Kastelholmssamtalen 2019

28 maaliskuu 2019 19:51990

Kastelholmssamtalen är ett återkommande evenemang under beskydd av Finlands tidigare president Tarja Halonen, där aktuella fredsfrågor diskuteras inför publik. Evenemanget arrangeras av Ålands fredsinstitut på Kastelholms slott på Åland. Publiken består av ett hundratal inbjudna gäster från Åland, Finland, Sverige och i viss mån övriga Norden och Europa. Det finns också ett antal öppna platser som intresserade kan anmäla sig till.

Kastelholmssamtalen hålls på svenska och är indelade i två delar.

Det första samtalet är ett panelsamtal som hålls på Kastelholms slott. Panelen på slottet består av erfarna politiker, forskare, diplomater och andra sakkunniga som diskuterar det valda temat under ledning av en moderator. Samtalet filmas och sänds digitalt.

Efter slottssamtalet fortsätter diskussionen i rundabordsform på närliggande restaurang Smakbyn. Vid detta samtal inleder tre kommentatorer med sina reflektioner kring årets tema, och därefter hålls en modererad diskussion med panelen från slottet och publiken.

Lue lisää