moving pARTs

02 May 2021 16:041500

Kan dans bli ett empatiskt svar till ett konstverk? Hur ser kontaktytan ut mellan visuell och performativ konst? Genom moving pARTs får du uppleva ett dansande konstverk. Ett samspel mellan en norsk konstnär och två dansare som kommer från Åland, där dansen både blir en återspeglande företeelse av konsten och ett kommenterande verk i sig.

Norska konstnären Nicolay Aamodt, 39 år, från Oslo, kommer att bidra med sin konst i moving pARTs. Nicolay har också i samma veva en digital utställning på nipa.ax från 11.01.-11.03.2021, för den som är intresserad av att se mer av hans verk.

Dansen kommer att framföras av Karolin Nyman, 38 år, och Lisa Schåman, 28 år, som båda ursprunglingen kommer från Åland men de arbetar och bor just nu i Stockholm.

Karolin och Lisa har inför detta evenemang funderat mycket på kontaktytan mellan visuell och performativ konst. De pratar om en mjuk, formbar och rörlig yta, där den visuella konsten återanvänds. En form av "re-cycle", i ett dansverk - dansare plockar från ett existerande konstverk olika "konst-bitar" som de lappar ihop till ett nytt konstverk. Ordet recycle i sig tyder också på rörelse.

" – Det är en utmaning att tolka ett visuellt konstverk med dans. Många frågor uppstår. Vad ska tolkas, återvinnas och gestaltas? Tavlans färger och former eller känslan tavlan förmedlar? Är dansen en återspeglande företeelse av konstverket, eller är dansen snarare ett skilt svarande och kommenterande verk?” säger Lisa Schåman.

” – Jag som dansare, uttrycker mig själv och mina idéer genom dansen. Eller uttrycker sig dansen genom mig? Dessa estetiska och filosofiska frågor intresserar mig som dansare och som konstnär.” fortsätter Lisa.

Lisa har rötterna på Åland, är utbildad med kandidatexamen i dans från Stockholms Konstnärliga Högskola och intresserar sig för de praktiska och teoretiska undersökningar som finns i konstnärligt utövande. Lisa studerar även estetik på Södertörns högskola.

” – Det är spännande att i verket Moving pArts få vara konsten, vara i konsten, ta inspiration av konsten, skapa konsten och se konsten samtidigt. Jag kommer i min performance att göra en tolkning som tar avstamp i föroreningen i våra hav.” säger Karolin Nyman som är den andra dansaren i dansverket.

Karolin är uppväxt på Åland och har varit yrkesverksam inom dans i ca 15 år. Hon är utbildad i Sverige och New York och är idag verksam i Stockholm som performer och utbildare, samt koreograf och producent.

Read more