Välkommen hem

28 jan 2021 12:452541

Välkommen till en utställning som tar fasta på berättelser om vad som är hem och bjuder på intressanta tankar om begreppet hem. Vad gör ett hem till ett hem? Och vad gör att man känner sig hemma på en ny plats? Bakom varje människa finns en spännande berättelse. Sökandet av ett nytt hem ser så olika ut från person till person, med olika bakgrunder och erfarenheter.

Här får du se en film av utställningen där konstnärerna berättar om sig själva, sin konst och sina tankar om begreppet hem.

Bakgrund:
Under ett open call så sökte NIPÅ under 2020 efter människor som ville genom ett konstnärligt uttryck visa sin egen berättelse om sökandet efter ett hem. Många intressanta ansökningar kom in och juryn valde en sammansättning utställare vars berättelser kompletterar och kontrasterar varandra. Juryn lade tonvikt på berättelserna, tankarna och de kreativa uttrycken som på olika sätt visar berättelser om vad som är hem, och vad som gör att man känner sig hemma på en ny plats. Det kommer att bli en fin utställning som väcker många tankar och känslor, och att utställarnas olika bidrag kommer att lyfta varandra. De valda utställarna är:

Alejandra Sanches Soto
Anda Gulane
Angelo Perez
Giséla Linde
Jonna Kevin
Katia Fell
Louise Nordström
Sherin Moussa
Tindra Svartström

Detta är en utställning som omfamnar inkludering, rötter, ursprung, mångfald, meningen med begreppet hem, tankar om att etablera sig i ett nytt samhälle, viljan att berika en ny kultur med sin egna bakgrund, och behovet av att mötas på mitten. Utställningen är också en del av avrundningen av AMIF-projektet "En säker hamn", som under flera år arbetat aktivt för en bättre integration på Åland.

Läs mer om utställningen på https://www.nipa.ax/sv/kalender/valkommen-hem

Läs mer